Skip to content

A goal without a plan is just a wish...

PUUR Ondernemen


Vermits de eindejaarsperiode stilaan om de hoek komt piepen, werd het tijd om een blik te werpen op het voorbije boekjaar en onze ambitie voor het volgende uit te spreken.
Beiden hebben we een boeiend jaar achter de rug. Er werd een mooie omzet gecreëerd, we hebben vele mensen kunnen helpen en we mochten genieten van al wat we deden de voorbije maanden. 
Bij de vraag naar de doelstellingen voor volgend jaar en wat het bedrijf nodig heeft om die omzet te realiseren, zag ik mij collega ondernemer lichtjes op zijn stoel beginnen schuifelen. Zijn ogen gingen van links naar rechts en van boven naar onder… 
En ik kreeg volgend antwoord: “Goh, een target, dat is moeilijk. Ik hoop dat we het beter gaan doen dan het voorbije jaar, want groeien is altijd leuk. Maar hoeveel beter, daar heb ik geen flauw benul van. En het tweede luik van jouw vraag, is helemaal een raadsel voor me. Wellicht heb ik veel klanten nodig om dat te realiseren …”
Je kan al raden dat we een boeiende avond gehad hebben waarop er heel wat gegoocheld werd met omzet, omzet per lead, marktwaarde per afspraak, omzet per afspraak, en nog zo veel meer. 

PUUR Ondernemen

Improviserend plannen of plannen improviseren?
Dat is nu net hoe het er in veel bedrijven aan toe gaat.
Op het einde van het jaar wordt er in sommige bedrijven (zeker niet overal) een omzetraming voor het volgende jaar gedaan. Op dit target een cijfer plakken dat lukt meestal nog wel.
Maar wanneer we hierop verder denken naar wat we nodig hebben om dat target te behalen, wordt het meestal stil. Heel vaak horen we dan: als we 10 voorstellingen van ons product of dienst doen, kunnen we 1 of 2 klanten maken.

Laat dit gegeven één van de grootste valkuilen in business zijn.
Het target, de doelen zijn in de meeste bedrijven gebaseerd op de producten of diensten én op het enthousiasme en het geloof van de zaakvoerder. Maar dit betekent helemaal nog niet dat de leads, de potentiële klanten in de rij staan aan te schuiven. Daarbij komt dat de meeste zaakvoerders plannen maken op basis van een gewone, gemiddelde attitude en denkwijze. Ze plannen niet om the next level te behalen.

De bal mist het doel ...
Hierdoor komen vele bedrijven in moeilijkheden: het doel dat ze gesteld hebben, blijkt onrealistisch, er worden verkeerde of onvoldoende acties gekoppeld aan dit target en de bal gaat helemaal naast het doel, de doelstellingen worden gemist. Bijgevolg maakt het enthousiasme, de drive en de passie van bij de start plaats voor twijfel en angst om te falen…
Vandaar dat het, als zaakvoerder, ontzettend belangrijk is strategisch te plannen. Een strategische planning creëer je door de juiste acties in je bedrijf te implementeren die nodig zijn om te kunnen groeien naar een gezonde en winstgevende organisatie, met voldoening en vrijheid voor de ondernemer.

Target Planning
PUUR OndernemenKom met PUUR Ondernemen jouw targets voor 2020 plannen.
Op 1 dag creëren we een tot in het kleinste detail uitgewerkt resultatenplan voor 2020, en dit volledig op maat van jouw bedrijf.
Let op: we laten slechts een zeer beperkte groep ondernemers toe om je echt van waarde te voorzien en tot in de diepte mee in jouw bedrijf te duiken!

Ontdek Target Planning!

 

Ontvang je graag PURE inspiratie? Laat dan snel je mailadres achter!